Biblioteca Sanchis Guarner

La «Biblioteca Sanchis Guarner», creada el 1978, ha publicat fins ara 98 volums, a càrrec d'especialistes nacionals i estrangers com Lola Badia, Carme Barceló, Ricard Blasco, Emili Casanova, Germà Colón, Antoni Ferrando, Joan Fuster, Joseph Gulsoy, Albert Hauf, Josep Iborra, Josep Romeu, Agustín Rubio, Vicent Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Vicent Simbor, Curt Wittlin, Marie-Claire Zimmermann, etc.

Llistat de títols publicats

[01-09] [10-19] [20-29] [30-39] [40-49] [50-59] [60-69] [70-79] [80-89] [90-...]
 1. Sanchis Guarner, Manuel, El sector progressista de la Renaixença valenciana, València, IFV, 1978.
 2. Ferrando i Frances, Antoni, Narcís i Vinyoles i la seua obra, València, IFV, 1978.
 3. Simbor Roig, Vicent, Els orígens de la Renaixença valenciana, València, IFV, 1980.
 4. Ferrando i Frances, Antoni, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, IFV, 1980.
 5. Sanchis Guarner, Manuel, Els inicis del teatre valencià modern, València, IFV, 1980.
 6. Ayza Roca, Alfred, El món mariner de Peníscola, València, IFV, 1981.
 7. Zaragozà Pérez, Marina, El cultiu tradicional de l'arròs a Silla, València, IFV, 1982.
 8. Barceló Torres, Carme, Toponímia aràbiga del País Valencià. Alqueries i castells, València, IFV, 1982.
 9. Salvador, Vicent, El gest poètic. Cap a una teoria del poema, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986.
 10. Blasco, Ricard, Estudis sobre la literatura del País Valencià (1959-1936), L'Alcúdia, IFV, 1984.
 11. Rubio, Agustí, Epistolari de la València medieval, València, IFV, 1985.
 12. Pellicer Borrás, Joan E., La "Rondalla de Rondalles" de Lluís Galiana. Estudi lingüístic i edició, València, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986.
 13. Casanova, Emili, El lèxic d'Antoni Canals, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 14. Bohigas, Pere, Lírica trobadoresca del segle XV,  València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 15. Bernal, Assumpció, La narrativa valenciana de pre-guerra, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
 16. Simbor, Vicent, Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 17. Pérez Saldanya, Manuel, Els sistemes modals d'indicatiu i de subjuntiu, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988.
 18. Fuster, Joan, Llibres i problemes del Renaixement, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
 19. Hauf, Albert, D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990.
 20. Carbó, Ferran, Joan Vinyoli: estructura poètica i construcció imaginària, Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990.
 21. Martí, Joaquim (ed.)., Les ordinacions de la costa marítima del Regne de València (1673), Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 22. Cuenca Ordinyana, Miquel Josep, Les oracions adversatives, Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
 23. Saragossà, Abelard, Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativista (1957-1986), València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
 24. Alonso, Vicent, Entre la poesia en prosa i el conte literari, València, IFV, 1992.
 25. Badia, Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 26. Gulsoy, Joseph, Estudis de gràmatica històrica, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 27. Carbó, Ferran & Vicent Simbor, La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972),  València, IFV, 1993.
 28. Simbor, Vicent & Ferran Carbó, Literatura actual al País Valencià (1973-1992), València, IFV, 1993.
 29. Romeu i Figueras, Josep, Lectura de textos medievals i renaixentistes, València, IFV, 1994.
 30. Martí, Joan (ed.), El Libre de Antiquitats de la seu de València. Vol. I, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994.
 31. Martí, Joan (ed.), El Libre de Antiquitats de la seu de València. Vol. II, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994.
 32. Cortés Carreres, Santiago, València sota el règim franquista (1939-1951), Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
 33. Iborra, Josep, La trinxera literària (1974-1990), València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
 34. Wittlin, Curt, De la traducció literal a la creació literària, València-Barcelona, IFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
 35. Rubio, Josep E., Les bases del pensament de Ramon Llull, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
 36. Colón, Germà, Estudis de Filologia catalana i romànica, Barcelona-València, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 37. Alemany Ferrer, Rafael (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant-Barcelona, IIFV & Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 38. Rubio Vela, Agustín &  Mateu Rodrigo Lizondo, Antroponímia valenciana del segle XIV. Nòmines de la ciutat de València (1368-69 i 1373), València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 39. Carbó, Ferran & R.X. Rosselló  & J. L. Sirera (eds.), Escalante i el teatre del XIX (precedents i pervivència), Barcelona-València, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 40. Zimmermann, Marie-Claire, Ausiàs March o l'emergència del jo,  Barcelona-València, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 41. Nicolàs i Amorós, Miquel, La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs, Barcelona-València, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 42. Martínez Romero, Tomàs, Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l'època medieval, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 43. Rubio Vela, Agustin, Epistorlari de la València medieval (II), València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.
 44. Gimeno Beti, Lluís, De lexicografia valenciana. Estudi del vocabulari del maestrat de Joaquim Garcia Girona, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.
 45. Sanchis Sivera, Josep, Estudis d’història cultural, edició a cura de Francesc Pérez Moragon & Mateu Rodrigo Lizondo, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 46. Simbor Roig, Vicent, Llorenç Villalonga a la recerca de la novel·la inefable, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 47. Rosselló Ivars, Ramon X., Anàlisi de l’obra teatral (teoria i pràctica), València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 48. Calaforra, Guillem, Paraules, idees i accions. Reflexions «sociològiques» per a lingüistes, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 49. Jiménez, Jesús, L'estructura sil·làbica del català, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 50. Bruguera, Jordi, El vocabulari del Llibre dels Fets del rei En Jaume, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 51. Ramos Alfajarín, Joan Rafael, Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 52. Garcia Frasquet, Gabriel, Literatura i societat a la comarca de La Safor (1833-1936), València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 53. Martines, Josep, El valencià del segle XIX. Estudi lingüístic del Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 54. Pitarch, Vicent, Llengua i Esglesia durant el Barroc valencià,València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
 55. Martos, Josep Lluís, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
 56. Diéguez Seguí, Maria Àngels, El llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321), Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
 57. Salvador, Vicent, Els arxius del discurs, València-Barcelona,  IIFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
 58. Montesinos, A. El discurs de la informàtica. Un estudi de les seqüències descriptives, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
 59. Cortés, Santi. Manuel Sanchis Guarner (1911-1981). Una vida per al diàleg, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
 60. Garcia Sempere, Marinela (ed.). Lo passi en cobles, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
 61. Ciceró. De la vellesa i De l'amistat, traducció d'Antoni Febrer i Cardona, a cura de Maria Paredes i Amadeu Viana València-Barcelona, IIFV & Institut Menorquí d'estudis & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
 62. Segura i Llopes, Carles. Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.
 63. Anyó i Oliver, Joaquim. Tirant lo Blanch i Shakespeare: les fonts de Much Ado about Nothing, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
 64. Baldaquí Escandell, Josep M. La percepció de la vitalitat etnolingüística pels jóvens de l'Alacantí, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
 65. Baldaquí Escandell, Josep M. El model de llengua i la seguretat lingüística dels jóvens valencians, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.
 66. Simbor, Vicent. El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.
 67. Dolz, Joaquim & Bernard Schneuwly. Per un ensenyament de l'oral, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.
 68. Montserrat i Buendia, Sandra. La semàntica diacronica cognitiva, una aplicació a propòsit de venir, arribar i aplegar (segles XII-XVI), Alacant-Barcelona, IIFV, Institut d'Estudis Catalans & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
 69. Wheeler, Max W. Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics, Alacant-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
 70. Climent, Laia. Maria-Mercè Marçal, cos i compromís, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.
 71. Carbó, Ferran. Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent Andrés Estellés en els anys cinquanta, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009.
 72. Martines, Josep. L'anomenat «lo neutre». L'expressió de l'abstracció en català: una aproximació diacrònica, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans, 2010.
 73. Esteve, Anna. El dietarisme català entre dos segles (1970-2000), Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat & Institut d'Estudis Catalans, 2010.
 74. Barceló, Carme. Àrab i català: contactes i contrastos, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
 75. Colón, Germà & Antoni Ferrando. Les Regles d'esquivar vocables a revisió, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
 76. Miralles, Carles. Aracne. Trasllats i ordits d'alguns textos del quatre-cents, València-Barcelona, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.
 77. Ribera i Condomina, Josep. La cohesió lèxica en seqüències narratives, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.
 78. Lluch, Gemma. La lectura en català per a infants i adolescents. Història, investigació i polítiques , València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
 79. Simbor Roig, Vicent. Llorenç Villalonga, ironista i jogasser , València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
 80. Garcia Sempere, Marinela (dir.), Antoni Mas i Miralles, Carme Arronis i Llopis & Hèctor Càmara i Sempere. El Libre de caça, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
 81. Cantavella, Rosanna. El Facet, una ars amandi medieval. Edició i estudi, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
 82. Colón Domènech, Germà. Origen i història del lèxic català, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014.
 83. Borja, Joan. Papers d'etnopoètica, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014.
 84. Arronis Llopis, Carme. La vida sacratíssima de la verge Maria de Miquel Peres, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.
 85. Ribera Ribera, Josep. El diccionari inèdit de C. M. G., una aproximació al valencià del segle XIX, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016.
 86. Antolí Martínez, Jordi M. Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI , Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017.
 87. Sentí, Andreu. Modalitat i evidencialitat en català antic. Un acostament cognitiu a les perífrasis verbals amb deure i amb haver, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017.
 88. Callado, Emilio, María Milagros Cárcel, Joaquim Martí & Vicente Pons. L'episcopologi valencià de Gregori Ivanyes (segle XVI). Estudi i edició, València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018.
 89. Bataller Català, Alexandre. Jaume de Cèssulis: libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018.
 90. Garcia Sebastià, Josep Vicent. Les construccions de temps transcorregut en el català de l'edat moderna i contemporània (s. XVI-XX), València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019.
 91. Pastor i Briones, Vicent. Pierres de Provença (1650): Estudi i edició crítica, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020.
 92. Martí-Badia, Adrià. La consciència lingüística dels valencians (1854-1906), València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020.
 93. Martínez Martínez, Caterina. Origen i evolució dels connectors de contrast en català, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019.
 94. Marqués Meseguer, Josep. L’obra literària de Jordi Pere Cerdà: una mirada geocrítica , València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021.
 95. Mira-Navarro, Irene. La poètica dels espais en Vicent Andrés Estellés , Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021.
 96. Simbor Roig, Vicent. Al voltant de la narrativa catalana contemporània , València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021.
 97. Sogues Marco, Marc. Oferint flors al sol. Estudi i edició crítica del Cicle dels rams de Francesc Fontanella , Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2022.
 98. Martínez Romero, Tomàs. Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia: traduccions antigues d'obres de sant Jeroni sobre el comportament femení, Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2022.