Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 98 Títol: Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia: traduccions antigues d'obres de sant Jeroni sobre el comportament femení
Autor: Tomàs Martínez Romero
Edició: Alacant-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2022
Resum: Jeroni d’Estridó fou pregonament conegut al llarg de l’edat mitjana per la seua responsabilitat sobre la Vulgata llatina i sobre un conjunt important d’obres, pròpies o atribuïdes. El present volum pretén, precisament, completar el nostre coneixement de les traduccions al català d’obres reals o assignades a Jeroni realitzades durant els segles XIV-XVI, amb especial interès en tres títols que contenen paràgrafs amb normes de comportament femení o exemples de conducta: el De custodia virginitatis, la coneguda epístola a la verge Eustòquia; l’Epitaphium sanctae Paulae, traduït amb el títol de Vida de santa Paula; i el Libre de la regla y modo de vida de les monges, és a dir, la traducció de les Regula monacharum atribuïdes a sant Jeroni, versionades per un gairebé desconegut ciutadà Jeroni Gil i impreses a València l’any 1517. El Libre de la regla té, a més, una importància afegida: el fet d’haver estat dedicat a Maria Enríquez i de Borja, és a dir, a la vídua del segon duc Borja de Gandia, en aquell temps abadessa del convent de Santa Clara de Gandia. L’edició moderna d’aquestes traduccions ofereix al lector la possibilitat de comprovar-ne personalment les bondats.

Tomàs Martínez Romero és catedràtic de la Universitat Jaume I, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i codirector del projecte internacional «Corpus dels trobadors», de la Unió Acadèmica Internacional. La seua recerca s’ha concentrat sobretot en la literatura medieval i moderna (la traducció antiga, la lírica tardomedieval i la religiositat entre els segles XIV-XVI). Ha publicat volums com ara Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l’època medieval (1998; en aquesta mateixa col·lecció), Tòpics literaris, traducció medieval i tradició romànica (2007), La literatura profana antiga i el Cançoner satírich valencià (2010), Bernat Fenollar i Miquel Estela, poetes de cançoner (2018), La predicació de sant Vicent Ferrer per les comarques de castelló (2021). És el curador de l’edició completa de les traduccions medievals de Sèneca (ENC 1995-2015; 5 dels 6 volums programats) i coeditor d’Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula (2001), entre d’altres.