Jornada d'Intercanvi d'Experiències Docents en Centres Plurilingües 2018

Presentació de ponència


 Cognoms: 
 Nom: 
 DNI:
 Centre de treball:
 Domicili
 Codi postal:
 Població:
 Província:
 Telèfon:
 Etapa i cicle:
 Nombre de ponents:
 Títol de la comunicació:
 Breu resum del contingut:
 Expliciteu el material que necessitareu:
 Adreça electrònica:

Tots els camps són obligatoris.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les dades personals aportades seran objecte de tractament per la UNIVERSITAT D'ALACANT, com a responsable del fitxer, amb seu en Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690, Sant Vicent del Raspeig - Alacant, amb la finalitat de gestionar la seua inscripció i participació en el curs, així com valorar el seu aprofitament i procedir a l'emissió de certificats. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant del Gerent de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia del document d'identitat, presentada en el Registre General de la UNIVERSITAT D'ALACANT o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.