Projectes d'investigació en els quals hi participen membres de l'IIFV per seccions científiques:


ANÀLISI LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA: PERSPECTIVA SINCRÒNICA I DIACRÒNICA

Projectes adscrits a l’IIFV

UA/UV/UJI (Vicerectorat Investigació)
TreFinCat: Anàlisi i mesures per a millorar el TFG de Filologia Catalana, finançat per la Universitat de València (UV-SFPIE_RMD17-588315). Curs 2017-2018. Investigador principal: Jesús Jiménez Martínez. Membres de l’IIFV que hi participen: Paula Cruselles, Jesús Jiménez Martínez, Ramon Rosselló Ivars. Projecte de Millora de la Qualitat Docent de la UV. 
TreFinCat2: Anàlisi i mesures per a millorar el TFG de Filologia Catalana (2a fase), finançat per la Universitat de València (UV-SFPIE_RMD18-841899). Curs 2018-2019. Investigador principal: Jesús Jiménez Martínez. Membres de l’IIFV que hi participen: Manuel Badal Bertolín, Paula Cruselles Seser, Jesús Jiménez Martínez, Maria Josep Marín Jordà, Ramon Rosselló Ivars. Projecte de Millora de la Qualitat Docent de la UV. 
ALTRES
Gramàtica Essencial de l'Institut d'Estudis Catalans, finançat per l’Institut d'Estudis Catalans. Investigador principal: Maria Josep Cuenca Ordinyana. Membres de l’IIFV que hi participen: Maria Josep Cuenca Ordinyana.  Web
Contracte d'Assessorament Tècnic Obert amb l'empresa Tecnolingüística, per a la realització de serveis lingüístics, finançat per Tecnolingüística, S. L. (20080205) Investigador principal: Maria Josep Cuenca Ordinyana. Membres de l’IIFV que hi participen: Maria Josep Cuenca Ordinyana. 

Projectes no adscrits a l’IIFV

MEC / MICINN
Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2016-76245-C3-3-P). Investigadors principals: Maria-Rosa Lloret Romañach, Clàudia Pons-Moll. Membres de l'IIFV que hi participen: Paula Cruselles Seser, Jesús Jiménez Martínez. Adscrit a la Universitat de Barcelona.  Web
Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1833), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (FFI2015-69694-P). Investigador principal: Josep Martines Peres. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Martines Peres, Vicent Martines Peres, Sandra Montserrat Buendia, Carles Segura Llopes, Vicent Beltran i Calvo, Manuel Pérez Saldanya, Antoni Ferrando Francés, Joan Rafael Ramos Alfajarín, Joaquim Martí Mestre, Manuel Badal Bertolín. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
Grampint (Gramática, pragmática e interacción multimodal), finançat per Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2014-56258-P), Investigador principal: Lluís Payrató. Membres de l’IIFV que hi participen: Maria Josep Cuenca Ordinyana, Maria Josep Marín Jordà. Adscrit a la Universitat de Barcelona. Web
Generalitat Valenciana
Elaboració d'un corpus oral dialectal del valencià col·loquial (CorDiVal), finançat per la Generalitat Valenciana (GV/2017/094). Investigador principal: Andreu Sentí Pons. Membres de l’IIFV que hi participen: Vicent Beltran i Calvo, M. Isabel Guardiola Savall, Sandra Montserrat Buendia i Carles Segura Llopes. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Web
UA/UV/UJI (Vicerectorat Investigació)
Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats (TRACLAVAL), finançat per la Universitat d’Alacant (VI-GROB-125). Investigador principal: Vicent Martines Peres. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Martines Peres, Vicent Martines Peres, Maribel Guardiola Savall, Brauli Montoya Abat, Carles Segura Llopes. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
ALTRES
ALIENTO (Analyse Linguistique Interculturelle d’Énoncés Sapientiels et de leur Transmission de l’Orient à l’Occident et de l’Occident à l’Orient), finançat per CPER (Contrats de Projets Etat-Région) i ROMANIA (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Lettres et les Cultures Françaises et Romanes – EA 3465). Investigadors principals: Marie-Christine Bornes i Marie-Sol Ortolà. Membres de l'IIFV que hi participen: Maria Conca Martínez. Adcrit a INALCO (Institut National de Langues Orientales, Paris) i Université Nancy 2-MSH Lorraine. Web
Corpus Informatitzat del Valencià CIVAL (Projecte de corpora de textos valencians). Acadèmia Valenciana de la Llengua. Membres de l’IIFV que hi participen: Lluís Meseguer i Pallarés. Web
Grup d’Estudi de la Variació, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2017SGR942). Investigador principal: Lluís Payrató Giménez. Membres de l'IIFV que hi participen: Germà Colón, Maria Josep Cuenca, Jesús Jiménez Martínez, Maria Josep Marín Jordà, Manuel Sifre i Gómez. Adscrit a la Universitat de Barcelona. Web
TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe, finançat per la Unió Europea, COST - Accions COST (IS1312). Investigadora principal: Liesbeth Degand. Membres de l’IIFV que hi participen: Maria Josep Cuenca Ordinyana. Adscrit a la Université de Louvain-la-Neuve, Bèlgica. Web

ANÀLISI DEL DISCURS LITERARI I HISTÒRIA LITERÀRIA

Projectes adscrits a l’IIFV

MEC / MICIN
Cancionero, Romancero y Fuentes Impresas, finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (FFI2017-86313-P). Investigador principal: Josep Lluís Martos Sánchez. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Lluís Martos Sánchez. Web
Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos, en su contexto literario, finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad (FFI 2014-52380-C2-1-P) [2015-2018]. Investigadors principals: Llúcia Martín Pascual i Rafael Alemany Ferrer. Membres de l’IIFV que hi participen: Rafael Alemany Ferrer, Ramon Baldaquí Escandell, Francesc X. Llorca Ibi, Llúcia Martín Pascual. Web
La cultura literaria medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa (VI), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2017-83960-P). Investigador principal: Josep-Enric Rubio Albarracín. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep E. Rubio Albarracín, Maria Saiz. Web
La literatura de segundo grado: las relaciones hipertextuales en la literatura catalana desde el “Modernisme” hasta 1939, finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FFI2017-86542P). Investigador principal: Carme Gregori Soldevila. Membres de l’IIFV que hi participen: Ferran Carbó Aguilar, Carme Gregori Soldevila, Ramon Rosselló Ivars, Vicent Simbor Roig, J. Àngel Cano. Web
La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la imprenta, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2013-43927-P). Investigadora principal: Marinela Garcia Sempere. Membres de l’IIFV que hi participen: Marinela Garcia Sempere, Antoni Mas i Miralles, Joan Perujo Melgar.
Generalitat Valenciana
Mites i literatura: cultura universal i cultura pròpia en l’ensenyament secundari i en l’ensenyament d’adults, finançat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (Projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme dins l’àmbit social, Modalitat D, núm. 13). Investigador principal: Carme Gregori Soldevila. Membres de l’IIFV que hi participen: Ferran Carbó Aguilar, Carme Gregori Soldevila, Ramon Rosselló Ivars, Vicent Simbor Roig, J. Àngel Cano.
UA/UV/UJI (Vicerectorat Investigació)
Explanat: recerques de llengua i literatura catalanes (EXPLANAT), finançat per la Universitat d’Alacant (VIGROB-131). Investigadora principal: Marinela Garcia Sempere. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep M. Baldaquí Escandell, Marinela Garcia Sempere, Antoni Mas i Miralles, Brauli Montoya Abat. Web
Literatura i Pensament, finançat per la Universitat d’Alacant (VIGROB-295). Investigador principal: Josep Lluís Martos Sánchez. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Lluís Martos Sánchez. Web
Memòria, Identitat i Ficcions (MIF), finançat per la Universitat d’Alacant (VIGROB-121). Investigador principal: Gabriel Sansano i Belso. Membres de l’IIFV que hi participen: Gabriel Sansano i Belso. Web
Xarxa d’innovació LICANT: Literatura catalana antiga i narrativa transmèdia, finançat per la Universitat de València (UV-SFPIE_GER17-587193). Investigadora principal: Eulàlia Miralles Jori. Membres de l’IIFV que hi participen: Rafael Roca Ricart, Vicent J. Escartí Soriano, Eulàlia Miralles Jori, Miquel Nicolás, Antoni Ferrando Francés, Josep Enric Rubio Albarracín, Joaquim Martí Mestre, Marinela Garcia Sempere. Web

Projectes no adscrits a l’IIFV

MEC / MICIN
Los espacios virtuales para la promoción del libro y la lectura. Formulación de indicadores para evaluar su calidad y efectividad, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-69977-R). Investigador principal: Gemma Lluch Crespo. Membres de l’IIFV que hi participen: M. Àngels Francés Díez, Anna Esteve Guillén, Josep Maria Baldaquí Escandell. Adscrit a la UV. Web
Generalitat Valenciana
Estudi, Edició, Traducció i Digitalització de corpus documentals i literaris de la Corona d’Aragó (amb especial referència a l'antic Regne de València). Aplicacions TIC i educatives, finançat per la Generalitat Valenciana. Investigador Principal: Vicent Martines Peres. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Martines Peres, Vicent Martines Peres, Josep Lluís Martos Sánchez i Brauli Montoya Abat. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la UA.
UA/UV/UJI (Vicerectorat Investigació)
Estudis Transversals: literatura i altres arts en les cultures mediterrànies, finançat per la Universitat d’Alacant (VIGROB-232). Investigador principal: Carles Cortés Orts. Membres de l’IIFV que hi participen: Anna Esteve Guillén, M. Àngels Francés Díez. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
Funcions educatives de la literatura a l’entorn de les emocions, la imaginació i la construcció d’identitats, finançat per la Universitat Jaume I (P1 1B2015-62). Investigador principal: Vicent Salvador i Liern. Altres membres de l’IIFV que hi participen: Lluís Meseguer i Pallarés i Adolf Piquer Vidal. Adscrit a la Universitat Jaume I.
Recerca de la literatura contemporania, finançat per la Universitat d’Alacant (VIGROB-109). Investigador principal: Enric Balaguer i i Pasqual. Membres de l’IIFV que hi participen: Joaquim Espinós Felipe, Carles Cortés Orts, Anna Esteve Guillén, M. Àngels Francés Díez. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
Altres
Ajut de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València per al projecte El camí de la recerca a l'ensenyament i la difusió de les escriptores: la necessitat de reescriure el relat (Convocatòria d'ajudes per a l'organització de conferències, jornades, i altres esdeveniments, per a impulsar la igualtat de dones i homes en l'àmbit d'aquesta universitat per a l'exercici econòmic 2018). Membres de l’IIFV que hi participen: Eulàlia Miralles Jori. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.
Projecte Interuniversitari PRAEC (Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes). Coordinació: Institut del Teatre de Barcelona, amb participació de les Universitats de la Xarxa Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives (a partir del 2011). Coordinació de la Universitat Jaume I: Lluís Meseguer i Pallarés. Altres membres de l’IIFV que hi participen: Ramon X. Rosselló Ivars, Gabriel Sansano i Belso, Adolf Piquer Vidal. Adscrit a l’Institut del Teatre de Barcelona. Web

LINGÜÍSTICA APLICADA, TRADUCTOLOGIA, ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES

Projectes no adscrits a l’IIFV

MEC / MICIN
Lenguaje y cultura de la salud. Projecte Explora del Ministeri de Ciència i Competitivitat (CSO2014-61928-EXP). Investigador principal: Vicent Salvador i Liern. Membres de l’IIFV que hi participen: Vicent Salvador i Liern. Adscrit al Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I.
La construcción discursiva del conflicto: territorialidad, imagen de la enfermedad e identidades de género en la literatura y en la comunicación social (FFI2017- 85227- R). Investigador principal: Vicent Salvador i Liern. Membres de l’IIFV que hi participen: Adolf Piquer Vidal, Vicent Savador i Liern. Adscrit al Departament de Filologia i Cultures europees, Universitat Jaume I.
Modelos de llengua literaria en las traducciones al catalán valenciano contemporáneo: análisis traductológico, contrastivo y sociológico, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-68867-P). Investigador principal: Josep R. Guzmán Pitarch. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep R. Guzmán Pitarch, Heike van Lawick Brozio, Josep M. Marco Borillo. Adscrit al Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana.
Corpus y networking: consorcio de proyectos para la gestión de recursos bi/multilingües y sus aplicaciones, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2016-81934-REDT). Investigadora principal: Rosa Rabadán Álvarez. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Marco Borillo. Adscrit a la Universidad de León. Web
ITACA, finançat pel Ministerio de Ciencia y Competitividad (FFI2016-76054-P). Investigador principal: José Luis Martí Ferriol. Membres de l’IIFV que hi participen: Frederic Chaume Varela. Adscrit al Departament de Traducció i Comunicació de  la Universitat Jaume I. Web
PLURITAV, finançat pel Ministerio de Ciencia y Competitividad (FFI2016-74853-P). Investigador principal: Juan José Martínez Sierra. Membres de l’IIFV que hi participen: Frederic Chaume Varela. Adscrit a la Universitat de València. Web
UA/UV/UJI (Vicerectorat Investigació)
Traducciones y traductores en el sistema literario valenciano actual: Análisis traductológico y sociológico basado en el corpus COVALT, finançat per la Universitat Jaume I (UJI-B2017-58). Investigadora principal: Heike van Lawick Brozio. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep R. Guzman Pitarch, Heike van Lawick Brozio, Josep Marco Borillo. Adscrit a la Universitat Jaume I.

LLENGUA, CULTURA I SOCIETAT, I EDICIÓ DE TEXTOS

Projectes no adscrits a l’IIFV

MEC / MICIN
Alacant i la recuperació de la memòria democràtica: 80 aniversari del bombardeig del Mercat (Diverses accions), finançat per la Generalitat Valenciana (JSRDUN/2018/2). Investigador principal: Gabriel Sansano I Belso. Membres de l’IIFV que hi participen: Gabriel Sansano i Belso. Adscrit al Departament de Filologia Catalana (UA).
Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica, finançat pel MINECO (FFI2015-70095-P). Investigador principal: Pep Valsalobre. Membres de l’IIFV que hi participen: Eulàlia Miralles Jori. Adscrit a la Universitat de Girona. Web
Generalitat Valenciana
Edició, estudi, traducció i digitalització de corpus documentals i literaris de la Corona d’Aragó (amb especial referència al Regne de València). Aplicacions TIC i educatives (acrònim: DIGICOTRACAM), finançat per la Generalitat Valenciana en el programa Prometeu per a grups d’investigació I+D+I d’excel·lència, referència PROMETE-OII/2014/018. Investigador principal: Vicent Martines Peres (UA). Membres de l’IIFV que hi participen: Antoni Ferrando Francés, Josep Martines Peres, Vicent Martines Peres, Vicent J. Escartí Soriano, Rafael Roca Ricart, Eulàlia Miralles Jori, Brauli Montoya Abat i Josep Lluís Martos Sánchez. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (Programa ISIC de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa), finançat per la Generalitat Valenciana (ISIC/2012/022). Investigador principal: Vicent Martines Peres. Membres de l’IIFV que hi participen: Josep Martines Peres, Antoni Ferrando Francés, Brauli Montoya Abat, Vicent Josep Escartí Soriano, Josep Enric Rubio Albarracín, Vicent Salvador i Liern, Frederic Chaume Varela, Josep Marco Borillo, Lluís Meseguer i Pallarés, Adolf Piquer. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Web
Altres
Corpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d’impresos rossellonesos (CTCN: CIR), finançat per l’Institut d’Estudis Catalans (PRO2018-S01-DURAN). Investigador principal: Eulàlia Duran; Albert Rossich. Membres de l’IIFV que hi participen: Eulàlia Miralles Jori. Adscrit a l’Institut d’Estudis Catalans. Web