JORNADA D’ENSENYAMENT I ÚS DEL VALENCIÀ ALS CENTRES EDUCATIUS. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE 2018

Declaració d'intencions

Aquesta Jornada és un espai molt adequat per a aportar i compartir bones pràctiques des de la professionalitat i l’experiència del professorat davant un panorama legislatiu canviant. 

La Llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià fa referència als objectius i la metodologia adients a l’ensenyament de les llengües. A més el text ens aclareix algunes incògnites i ens proposa alguns reptes. En qualsevol cas, com a docents aprofitem aquesta vesprada de juny per a preguntar-nos quin són aquests reptes que ens planteja la normativa, explicar-nos com podem superar els entrebancs que han sorgit o poden sorgir i compartir idees per a millorar més encara l’ensenyament de les llengües, especialment del valencià, en el proper curs. 

El professorat dels centres que imparteixen programes plurilingües en valencià estem, curs rere curs, consolidant un espai de reflexió conjunta amb el suport de la Universitat d'Alacant, amb la llibertat i la confiança que ens dóna el bon treball, els objectius comuns i el context compartit. 

Aquest espai és la Jornada en què us proposem participar, que us presentem en aquest programa elaborat per un grup obert de docents que creiem en un plurilingüisme de qualitat des del valencià.

Lloc de realització Universitat d'Alacant, Facultat d'Educació
Localitat Alacant
Data 7 de juny de 2018
Presentació de comunicacions
Fins al 30 d'abril de 2018 (Formulari d'inscripció de comunicacions)
Inscripcions
Fins al 28 de maig de 2018 (Formulari d'inscripció de participants)
Horari
De 16 h a 20’00 h
Organitza
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant, UEM – UA (IIFV), Facultat d'educació de la Universitat d'Alacant, La Cívica – Escola Valenciana, mestres i professores/professors de centres educatius que fan educació bilingüe/plurilingüe
Col·labora
Un entre tants. Xarxa Cooperativa d'Experiències TIC per a l'Ensenyament en Valencià, Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat, Enxarxa't
Objectius
• Posar en contacte als mestres i professores/professors que fan ensenyament bilingüe/plurilingüe en el context valencià.
• Comunicar experiències pràctiques d’ensenyament de llengües als centres educatius.
• Ajudar a la formació dels mestres i professors que fan ensenyament en valencià i/o en llengua estrangera.
• Compartir experiències pràctiques d'organització de l'educació plurilingüe en el centres de les comarques d'Alacant.
Destinataris • Professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat que fan ensenyament i ús vehicular del valencià i/o en llengües estrangeres en el context educatiu valencià.
• Estudiants universitaris.

Proposta d'organització

Llengua vehicular de les jornades: valencià

Horari i estructura

16.00 Recepció 

16.15 Benvinguda 

16.45 Conferència inaugural: «Conseqüències didàctiques del Tractament Integrat de Llengües en un context plurilingüe», a càrrec d’Anna Marzà Ibàñez. Universitat Jaume I de Castelló 

17.30 Descans i café 

18.00 Comunicacions per etapes educatives 

20.30 Fi

Inscripció

Formulari d'inscripció de participants

Formulari d'inscripció de comunicacions

Per a més informació administrativa

Ismael Vicedo

607930565

Per a més informació acadèmica

Agustí Fuertes

660538881

Logos Jornades UEM